logo

Diş Hassasiyeti

İnsanların diş sorunları noktasında yaşadığı birçok farklı problem bulunmaktadır. Bu problemler arasında diş hastalıkları sınıfında bulunan birçok farklı rahatsızlığın çözümü için; ilaç tedavileri, düzenli olarak diş fırçalama, dişin temizlenmesi veya operasyonlarla hizmet veriyoruz. Fakat birçok farklı rahatsızlığa bağlı olarak ve gündelik bir şekilde yapılan hatalardan dolayı oluşan sıkıntılardan birisi diş hassasiyeti olarak görülmektedir. Bu sıkıntı farklı nedenlerden dolayı hissedilebilecek bir rahatsızlık durumudur. Bu nedenler arasında;  

  • Beslenme sırasında çok soğuk veya sıcak bir şeylerin yenilmesi ve içilmesi,

  • Sürekli bir şekilde tatlı gıdaların tüketilmesi,

  • Dişlerin birbirlerine çok fazla temas etmesi veya dilin sürekli bir şekilde dişler ile temasta bulunması gösterilebilir.

Genel kapsamda görülen iki tür diş hassasiyeti durumu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi dentin hassasiyet olmakla birlikte diğeri ise pulpa hassasiyet türüdür. Dentin hassasiyet türü rahatsızlıklar, dişte dentin tabakasında ortaya çıkan durumlar olarak görülmektedir. Normal diş yapısı incelendiğinde dentin tabakası adı verilen tabaka, mine tabakasıyla ve sementle kaplı bir şekilde olarak görülebilir. Asıl kapsamda dentin tabakası denilen tabaka, küçük açıklıklar sayesinde oluşmuş bir tabakadır. Tübüller dişin merkezinden gelen sinir uçlarını barındırır. Tübülü dolduran sıvı sayesinde bu sinirler dişin dış kısmıyla bağlantı sağlamaktadır. İşte bu durumda dentin tabakası açığa çıktığı zaman çok sıcak veya çok soğuk bir etmen ile karşılaştığında hassasiyet rahatsızlığını oluşturur.

Ağız yapısı içerisindeki birkaç farklı diş üzerinde görülebilecek dentin hassasiyeti mine tabakaları yok olduğunda oluşan bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığa; çok sert fırçalama gerçekleştirmek, dikkat edilmeyen diş hijyeni, fazla bir şekilde gerçekleştirilen diş beyazlatma işlemleri, çok fazla asitli gıda tüketilmesi, sorunlu dolgu tedavileri, tedavi edilmemiş diş çürükleri ve yanlış diş eti ameliyatları gibi sıkıntılar yol açabilir. Bu gibi farklı noktalara dikkat edilmesi sayesinde hastalarımız dentin türünde oluşan diş hassasiyetirahatsızlığını engelleyebilir ve merkezimizde uygulanacak belirli tedavilerle bu rahatsızlık ortadan kaldırılabilir. Aksi takdirde hayat kalitesini çok olumsuz bir şekilde etkileyen bu rahatsızlığın giderilmesi daha zor bir noktaya ulaşabilir ve hatta konuşma, beslenme ve nefes alma noktasında sıkıntılar oluşabilir.
diş hassasiyeti

Diş Hassasiyeti Tedavisi

Bir diğer hassasiyet türü olan pulpa hassasiyeti ise diş özünden dolayı kaynaklanan bir durumdur. Pulpa denilen kısım diş merkezinde yer alan damarların ve sinirlerin toplamından oluşmaktadır. Genellikle tek diş üzerinde görülen bu rahatsızlık; dişin çürümesi, enfeksiyon kapması, yakın dönemde yapılmış dolgu tedavisi, psikolojik olarak çok fazla diş sıkma ve gıcırdatma nedenleriyle oluşan baskılar veya dişte görülen kırılmalar nedeniyle ortaya çıkabilir. Genellikle bu diş hassasiyeti türünde beslenme sırasında ve gıdanın ısırılması sonucu keskin bir acı ortaya çıkmaktadır. Bu noktada diş üzerinde veya yapılan dolgu üzerinde herhangi bir çatlak veya kırık olup olmadığını inceleyerek bu duruma müdahale ediyoruz.

Diş üzerinde görülebilecek dentin veya pulpa hassasiyet türlerinde genellikle duyarlılık sorunu ortaya çıkar. Bu gibi bir durumda diş hassasiyeti tedavisinin yapılması için hekimlerimiz kanal tedavisine başvurmaktadır. Altında yatan sebepleri araştıran hekimlerimiz, kanal tedavisi için gerekli incelemeleri yaparak işlem aşamasına geçebilirler. Genellikle belirli bir süre görülebilen bu hassasiyet, bazı durumlarda hayat boyu hissedilebilir olabilir. Özellikle dentin hassasiyeti noktasında düzenli fırçalama, fluoridli macun kullanma ve diş gıcırdatma noktasında tedavi almanız faydalı olabilir. Pulpa hassasiyeti için gereken kanal tedavisinin bekletilmeden yaptırılması problemi çözebilir. Genel kapsamda birkaç haftadan daha fazla süren hassasiyet durumlarında beklenmeden firmamıza başvurulmalı ve çözüm yolları tıbbi olarak aranmalıdır.

 

TEDAVİLER