logo

Ağız ve Çene Cerrahisi

Ağız ve çene cerrahisi Diş Hekimliği Fakültesi klinik bilimlerine bağlı olan anabilim dalıdır. Ağız ve çene cerrahisi anabilim dalında anestezi teknisyeni, uzman hekimler ve uzmanlık yapan diş hekimleri, öğretim üyeleri, hemşire ve yardımcı personeller bulunur. Yüz, çene ve ağız bölgelerinde estetik ve fonksiyonel sorunlarla ilgilenir. Ağız ve çene cerrahisi ilgi alanları;

 • Çenede olan tümöral ve kistik oluşumların tedavisi,

 • Yüz, çene ve ağızdaki enfeksiyonların cerrahi ve tıbbi tedavileri,

 • Komplike ya da gömülü dişlerin çekimi,

 • Damak ve dudak yarığı tedavisi,

 • Dental implant uygulaması ve impant uygulamak amacıyla yumuşak ve sert doku eksikliklerinin düzeltilmesi,

 • Yüz ve çenede oluşan kırık tedavisi,

 • Yüz ve çenedeki ağrıların cerrahi ve tıbbi tedavisi,

 • Ağız bölgesindeki yumuşak doku hastalık tedavileri,

 • Tükürük bezi hastalıklarının tedavisi,

 • Çene eklemi hastalıklarının tedavisi,

 • Kemik içi lezyonları tedavisi,

 • Çene ve diş bağlantılı maksiller sinüs patolojileri ve gerekli tedavileri,

 • Kanser tedavisinde uygulanan radyoterapi ve ilaçlara bağlı çenede oluşan kemik nekrozlarının tedavisi,

 • Yüz, çene ve ağız bölgesinde fonksiyonel ve estetik bozukluklarının tedavisi,

Çene, yüz ve ağız bölgesinde beliren sistemik hastalıkların tanısı ve ilgili tıp uzmanlıklarına yönlendirilmesi gibi birçok ilgi alanı bulunur.

ağız ve çene cerrahisi

Ağız ve Çene Cerrahisi Randevu

Ağız ve çene cerrahisi radyografik ve klinik yöntemlerle lokal ya da genel anestezi veya sedasyon altında ameliyathane ortamında cerrahi işlemlerin gerçekleştirildiği bölümdür. Çene ve diş bölgesindeki hastalıkların tanı ve tedavisinin yapıldığı birim ağız ve çene cerrahisidir. Çene tümörü, implant, diş çekimi, çene kırığı tedavisi, gömülü diş operasyonu, kist ve apselerin tedavisi, protez ve ortodontik tedavi öncesi doku düzenlenmesi gibi diş ve ağız sağlığı ile ilgili tüm konularla ilgilidir. Dil, damak, yanak, dudak gibi yumuşak doku ve dişler, kemikler, sert dokuların her türlü rahatsızlığının tanısı ve cerrahi tedavisini de kapsamaktadır. Çene cerrahisinin çene kemiğindeki kistin alınması, anormal kemik yapılarının düzeltilmesi, ortognatik cerrahi, tükürük bezi kist ve taşlarının çıkarılması, protezden dolayı büyümüş dokuların çıkarılması, diş eti operasyonları gibi birçok uygulama alanı vardır. İmplant tedavisi istiyorsanız ağız ve çene cerrahisi tarafından muayene edilmelisiniz. Kliniğimizde uygulanan cerrahi işlemlerin bazıları; İmplant tedavisi, kist ve tümör çıkarılması, gömülü diş çıkarılması, tükürük bezi cerrahisi, çene eklemi tedavisi ve cerrahisi, ağız hastalıkları teşhisi, çene ve yüz ağrılarının teşhis ve tedavisi, preprotetik cerrahi işlemler ve augmentasyon rekonstrüksiyon operasyonları. Ağız ve çene tedavisi için tanı röntgen, tomografi, hastanın üç boyutlu kemik modelinin elde edildiği yöntemlerle konulabilmektedir. Böylece ameliyat öncesinde kesin tanılar konulmakta ve operasyon planları yapılmaktadır. Lokal anestezi, genel aneztezi, sedasyon yöntemleri bulunmaktadır. Ağız, çene ve diş cerrahisinin kapsadığı işlemler; 20 yaş dişi çekimi, diş çekimleri, gömülü diş tedavisi, dental uygulamalar, çene tümörleri tedavisi, PRF uygulamaları, kök hücre PRP tedavileri, çene eklemi tedavisi, çene hastalıklarının tedavileri, apse ve kistler, cerrahide lazer uygulamalar ve protez ya da ortodontik tedavi öncesi çenedeki dokuların tedavisi ve düzenlenmesi.

Çene, ağız ve diş yapıları birbirine bağlı dokulardan oluşmaktadır. Bu nedenle ağız içindeki yara, ağrı ve tüm rahatsızlıklarda genel tedavi programlarının yürütülmesi gerekir. Diş ağrıları bazen sadece dişin çekilmesi ile son bulmaz. Ağız içi dokularının sağlıklı olup olmadığını da araştırmak gerekir. Sert ve yumuşak dokulardaki rahatsızlıklar araştırılır. Bunun yanı sıra bütünsel olarak eklem rahatsızlıkları ve tükürük bezi sorunlarına bakmak gerekir. Sizler de tedaviye ihtiyaç duyuyorsanız istediğiniz zaman iletişim kurabilirsiniz.

 

TEDAVİLER